Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Από την Α΄ Προηγιασμένη στην Ι.Μ. Ασωμάτων Πετράκη 21 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση Αγρυπνίας Μαρτίου


Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου προς Πέμπτη 1 Μαρτίου θα τελεσθεί Ιερά αγρυπνία
εις το Καθολικόν της Ιεράς Μονής μας, από 9ης βραδυνής έως 1ης μετά τά μεσάνυχτα, 
αφιερωμένη στην Οσία Ευδοκία.

Εκ της Ιεράς Μονής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ
Β΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Ὀρθοδοξίας)
25. 2. 2018
7 – 10.30 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6 μ.μ. ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ
26. 2. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΡΙΤΗ
             27. 2. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΤΕΤΑΡΤΗ
             28. 2. 2018
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Δώρων
6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
9μ.μ. ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ
1. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Δώρων
        7μ. μ. Α) Ἀκολουθία Β΄                  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
          9μ. μ. Β) Ἀκολουθία Β΄                ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ β΄ τῶν Νηστειῶν
3. 3. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Ἰωάννου Χρυσοστόμου
6 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
9 μ.μ. Μικρόν Ἀπόδειπνον


Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ - ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ
 ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2018

Κυριακή ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
18. 2. 2018

6 μ.μ. Α΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Συγχωρήσεως)

Καθαρά Δευτέρα
19. 2. 2018
6 – 8.15 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον & Α΄ Τμήμα Μεγάλου Κανόνος
Τρίτη
20. 2. 2018
6 – 8.15 π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ.   Μέγα Ἀπόδειπνον &  Β΄ Τμήμα Μεγάλου Κανόνος
Τετάρτη
21. 2. 2018
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός &
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Δώρων

6 μ.μ.  Μέγα Ἀπόδειπνον & Γ΄ Τμήμα Μεγάλου Κανόνος

Πέμπτη
22. 2. 2018
6 – 8.15π.μ.

Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον &  Δ΄ Τμήμα Μεγάλου Κανόνος
Παρασκευή
23. 2. 2018
6 – 9 π.μ.
Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός
Ἀκολουθία Προηγιασμένων Δώρων
6μ.μ. Εὐλόγησις Κολλύβων
7μ.μ.  Α) Ακολουθία Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

9μ.μ.  Β) Ακολουθία Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ α΄ τῶν Νηστειῶν
24. 2. 2018
6 – 8.15 π.μ.
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου
&
Εὐλόγησις Κολλύβων
6 μ.μ. Θ΄ . Ἑσπερινός
9 μ.μ. Μικρόν Ἀπόδειπνον

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Ανακοίνωση

Φέρεται  εἰς γνῶσιν τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἡμῶν, ὅτι τὴν Τρίτην 6ην Φεβρουαρίου 2018 καὶ  ἀμέσως μετὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ ,εἰς τὸ Καθολικὸν θὰ πραγματοποιηθῇ κατὰ τὴν κρατήσασαν ἐνταῦθα Μοναστηριακὴν Τάξιν τὸ ἐτήσιον Κτητορικὸν Μνημόσυνον , ἐπὶ τῇ μνήμ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἠμῶν Παρθενίου, ἐπισκόπου  Λαμψάκου, οὗ τὸ ὄνομα ἔφερε ὁ κτήτωρ Παρθένιος Πετράκης.   
                 
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

Ανακοίνωση Αγρυπνίας μηνός Φεβρουαρίου

Τήν Τετάρτη 31 Ἰανουαρίου πρός Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου θά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς μας,  ἀπό 9ης βραδυνῆς ἕως 1ης μετά τά μεσάνυχτα,  ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος Τρύφωνος.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Ανακοίνωση Αγρυπνίας Ιανουαρίου 2018

Την Τετάρτη 17 πρός Πέμπτη 18 Ἰανουαρίου θά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς μας,  ἀπό 9ης βραδυνῆς ἕως 1ης μετά τά μεσάνυχτα, ἀφιερωμένη στην Ἅγιον Ἰάκωβο τόν ἐν Εὐβοίᾳ.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς