Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοίνωση Αγρυπνίας Μηνός Σεπτεμβρίου

Τήν Τρίτη 20 πρός Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου θά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς μας,  ἀπό 9ης βραδυνῆς ἕως 1ης μετά τά μεσάνυχτα,  ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου πανευφήμου Ἀποστόλου Κοδράτου .

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τήν Τετάρτη 24 πρός Πέμπτη 25 Αὐγούστου θά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς μας,  ἀπό 9ης βραδυνῆς ἕως 1ης μετά τά μεσάνυχτα,  ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου πανευφήμου Ἀποστόλου Τίτου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Από τη Πανήγυρη του Ι.Μ. Αγίου Παντελεήμονος Κοκκιναρά Πεντέλης 2016

Πανηγύρισε τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος τὸ ὁμώνυμο Ἱ.Μετόχιο στὸν Κοκκιναρᾶ Πεντέλης τὴν 27η Ἰουλίου. 
Τὴν παραμονὴ - μετὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Θεοφ.Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ.Θεοδωρήτου ἀπὸ τὴν ἐγκαταβιοῦσα ἀδελφότητα ὑπὸ τὸν Μετοχιάρη Ἀρχιμ.Ὀνούφριο - ἐτελέσθη Μέγας Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς κατὰ τὸν ὁποῖο ὁ προεξάρχων Ἐπίσκοπος ἐκήρυξε καὶ τὸν θεῖο λόγο. Ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος, ὁ Ἁγιασμὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία ἐπερατώθη περὶ τὴν 2.00π.μ. 
Τὸ πρωὶ τῆς κυριωνύμου ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Καθηγουμένου ἡμῶν Θεοφ.Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ κ.Ἰακώβου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο. Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας εὐλογήθη τὸ κόλλυβον τοῦ Ἁγίου καὶ ἐτελέσθη ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου κτίτορος Ἀρχιμ.Σίμωνος Ἀρβανίτου τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ἀκολούθησε τράπεζα. 
Τὸ ἀπόγευμα ἐτελέσθη ὁ μεθέορτος Ἑσπερινὸς, ἡ Ἱ.Παράκλησις πρὸς τὸν Ἅγιο καὶ ἀκολούθως – κατὰ τὴν τάξιν τοῦ Μετοχίου - ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία. 
Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἀπὸ τῆς παραμονῆς μέχρι τὸ πέρας τῆς ὅλης Πανηγυρεως τὸ βράδυ τῆς Τετάρτης διανέμονταν ὡς εὐλογία σὲ ὅλους τοὺς προσκυνητὲς παραδοσιακοὶ λουκουμάδες.